Esport i Gènere

Esport i Gènere

ESPORT I GÈNERE: Superem obstacles! és un projecte impulsat per Social Project 4.0 i la contrapart local, l’Institut Moulay El Hassan, de Tetouan que té com objectiu, d’una banda, la prevenció de la migració precoç de joves menors del Nord del Marroc i, d’altra banda, fer un treball integral amb enfocament comunitari i d’igualtat de gènere a través de l’esport.

Les activitats principals del projecte son:

  • Enfortiment de l’Escola de Bàsquet: Social Project 4.0 ha enfortit les estructures de l’escola amb material esportiu relacionat amb el bàsquet, perquè es pugui treballar a nivell esportiu i educatiu en unes condicions dignes. El material esportiu ha estat un suport i una gran motivació tan per l’equip de voluntariat com per les nenes i nens de la escola.
  • Desenvolupament d’una formació implementada per professionals de l’educació i l’esport de l’escola: formació pionera a la zona, que volem mantenir de forma anual per dotar els voluntaris d’eines per poder treballar amb les nens i els nens.
  • Millora de treball en xarxa entre el projecte esportiu, l’escola i la comunitat: s’han realitzat coordinacions periòdiques amb l’institut per tal d’abordar conjuntament temes transversals i educatius a través de l‘esport i les trobades de l’activitat. Hem generat un suport i un referent a l’escola en el treball de gènere i la prevenció de migració precoç.
  • Desenvolupament d’una estratègia de treball cooperatiu entre els membres de Social Project i l’Institut Moulay El Hassan de Tetouan: diverses trobades entre els dos actors principals del projecte que ha permès traçar una estratègia de futur per la millora de les accions de cooperació amb impacte real sobre les nenes i els nens.
  • Sessions de treball amb famílies: per tal de potenciar aquest treball de forma integral, hem desenvolupat una sèrie de tallers amb les famílies dels infants i joves per poder abordar les diferents temàtiques transversals de migració precoç i igualtat de gènere.

Dades:

  • 73 nenes i nens de famílies amb escassos recursos econòmics i residents a Tetouan s’han pogut beneficiar d’aquesta acció.
  • Més del 90% dels infants beneficiaris pertanyen a la franja d’edat de 8 a 16 anys.
  • El 50% de les formadores han estat dones, com a procés d’assimilació del factor gènere a l’escola i, al mateix temps, un procés d’apoderament de la dona al territori.

Les dues darreres edicions han estat finançades, en gran part, per Dipsalut fet que ha permès mantenir un projecte que ja fa 6 anys que dura i que volem continuar executant molts anys més!