Compres Antiracistes és un projecte que va sorgir arrel de la crisis sanitària, laboral i social provocada per la COVID-19. Durant aquest any de pandèmia, molta gent ha vist afectada la seva situació familiar, laboral i social, essent les persones migrades en situació irregular administrativa un col·lectiu especialment vulnerable. De les ajudes que s’han destinat a la població general cap ha anat adreçada a persones en situació administrativa irregular, persones que ja partien de situacions basals més precarietzades. És per això que vam trobar necessari crear una partida d’ajuda econòmica complementària per a aquelles persones que es quedaven fora de la protecció del sistema.