L’objectiu del projecte MSJ és facilitar la tasca dels diferents serveis, amb intervencions de mediació amb el Consolat del Marroc a Girona (donat que la majoria dels joves són del Marroc), i amb l’objectiu de trencar la barrera existent entre administracions per agilitzar els tràmits dels passaports i, per tant, l’obtenció del NIE dels joves. Aquesta gestió garantirà que els joves amb els quals intervenim no es quedin sense la documentació del país d’origen i és una garantia de solucionar el tema documental en els terminis establerts. 

El MSJ és una iniciativa territorial innovadora basada en experiències de la plataforma Girona Acull i Social Project4.0; experiències no professionalitzades que han donat un excel·lent resultat a l’hora de la documentació, l’emancipació i la inserció real d’alguns joves no acompanyats.